Serveis

Image icon
Assessorament i Gestió Fiscal
Assessoraria d'Empreses

Estudiem i planifiquem la gestió fiscal més adient, per tal d’optimitzar els cost tributari de l’empresa o professional, escollint la tributació més adequada en cada cas.
Adaptem la legalitat vigent a la realitat personal o empresarial, confeccionant impostos, tramitant declaracions i defensant l’empresa davant les inspeccions fiscals. També atenem les consultes puntuals.

Image icon
Assessorament Laboral
Assessoraria d'Empreses

Fem l’assessorament i la planificació laboral de l’empresa, tant en la gestió diària com en les eventualitats que puguin sorgir.
Participem en la confecció i l’estudi de rebuts salarials i de nòmines, en el càlcul de costos individualitzats, en la confecció de declaracions periòdiques, en el càlcul de maternitats, jubilacions, invalideses, el l’assistència i representació davant els serveis de Conciliació i Mediació Laboral i els Jutjats del Social.

Image icon
Assessorament Comptable
Assessoraria d'Empreses

Actuem en els àmbits de la comptabilitat analítica i financera.
El nostre servei va des de l’atenció de les consultes del propis comptables de l’empresa, tot passant per la supervisió de la comptabilitat gestionada directament per la pròpia empresa, fins a la gestió integral de la comptabilitat per aquelles empreses i professionals que desitgen externalitzar aquest procés.

Image icon
Assessorament Mercantil i Administració d'Emprreses
Assessoraria d'Empreses

Creem empreses, segons les necessitats dels nostres clients, escollint la millor forma jurídica i fiscal per a cada cas. Gestionem la creació de tot tipus de societats: limitades, anònimes, civils, comunitats de bens, UTES, etc., amb tots els paràmetres legals que això comporta i és la nostra prioritat assistir en tot moment els nostres clients.
Assessorem i gestionem associacions sense ànim de lucre, associacions de pares i mares d’alumnes, entitats d’acolliment de menors,etc. respectant la seva idiosincràsia i adaptant-nos a la seves necessitats.

Ajudem a establir els paràmetres de gestió, control i seguiment de l’activitat de l’empresa amb l’objectiu de facilitar-ne el seu bon govern per part dels seus administradors i/o propietaris.

Image icon
Assessorament, Gestions i Actuacions en Matèria Successòria
Assessoraria d'Empreses

Assessorem i gestionem totes les actuacions en matèria successòria, tant a nivell judicial, com a nivell notarial.

Elaborem les liquidacions corresponents, tenint en compte el lloc on es produeix la mort del causant, i apliquem les lleis corresponents a les Comunitats Autònomes que en tenen cedides les competències

Image icon
Plataforma Online per Autogestió Empresa
Serveis Empresa

Hem apostat per les noves tecnologies,amb la finalitat bàsica de oferir als nostres clients una plataforma online, que els permeti autogestionar la seva empresa, fins al límit que el propi client determini, amb el nostre suport logístic darrera, a un preu molt competitiu i sense desplaçaments innecessaris.
Amb aquesta opció, el client tria quin és el nivell d’autogestió que vol tenir de la seva empresa, la resta, la fem nosaltres. En la mesura que convingui, oferim al client un contacte directe i una atenció personalitzada, via intranet, on podrà consultar tots els impostos presentats, els balanços i els informes que necessiti, accessible les 24h del dia. El client hi podrà accedir, lliurament, amb una clau que nosaltres li proporcionarem, i que garanteix la seva confidencialitat i la de les seves dades personals.

Image icon
Assegurances
Serveis Empreses

Planifiquem i oferim la millor assegurança possible per a les nostres empreses o particulars, elaborem estudis rigorosos de les seves necessitats reals.
Intentem buscar la millor assegurança tenint en compte la qualitat i el preu.
En cas d’algun sinistre, responem pels nostres clients amb eficàcia davant l’Asseguradora.

Image icon
Prevenció de Riscos
Serveis Empreses

Cada any a l’Estat Espanyol es produeixen més de mig milió d’accidents greus i/o mortals. Aquests accidents constitueixen un cost molt elevat no solament per a l’accidentat sinó també per a l’empresa i tota la societat en general. És a partir d’aquí que sorgeix la prevenció de riscos laborals, no solament com a obligació (LLPRL31/95), sinó com a necessitat d’assegurar als treballadors una feina sense cap risc.

PEDROLA-VALL SL, ofereix l’assessorament necessari per cobrir la prevenció de riscos laborals, a través nostre i dels nostres col-laboradors, amb els coneixements i els mitjans adequats per complir la legalitat vigent.

Image icon
Drets sobre la Propietat Industrial
Serveis Empreses

Gràcies a la propietat industrial s’obtenen uns drets exclusius sobre determinades creacions immaterials que es protegeixen com a veritables drets de propietat.

Els drets de propietat industrial permeten a qui els ostenta decidir qui pot usar-los i com pot usar-los.

Aquests drets s’atorguen mitjançant un procediment davant l’organisme competent (a Espanya l’Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la protecció que dispensen s’estén a tota Espanya.

Nosaltres els assessorem, elaborem i ges-tionem les peticions de marques, noms comercials (signes distintius), patents, etc, davant l’OEPM.

Image icon
Protecció de Dades
Serveis Empreses

La legislació sobre Protecció de dades personals protegeix les persones del mal ús i/o abús que de les seves dades de caràcter personal puguin fer terceres persones, empreses o les AA.PP.
La mencionada legislació reconeix una sèrie de drets a les persones afectades com a garantia de la protecció de les seves dades personals.

Per altra banda, s’estableix un seguit d’obligacions que han de complir totes aquelles persones, empreses o AA.PP que tractin dades de caràcter personal. Posem al seu abast el nostre servei jurídic per adaptar les empreses a la legislació sobre Protecció de dades personals.

Image icon
Assessorament i Gestió Fiscal
Assessoraria d'Empreses
Image icon
Assessorament Laboral
Assessoraria d'Empreses

Estudiem i planifiquem la gestió fiscal més adient, per tal d’optimitzar els cost tributari de l’empresa o professional, escollint la tributació més adequada en cada cas.
Adaptem la legalitat vigent a la realitat personal o empresarial, confeccionant impostos, tramitant declaracions i defensant l’empresa davant les inspeccions fiscals. També atenem les consultes puntuals.

Fem l’assessorament i la planificació laboral de l’empresa, tant en la gestió diària com en les eventualitats que puguin sorgir.
Participem en la confecció i l’estudi de rebuts salarials i de nòmines, en el càlcul de costos individualitzats, en la confecció de declaracions periòdiques, en el càlcul de maternitats, jubilacions, invalideses, el l’assistència i representació davant els serveis de Conciliació i Mediació Laboral i els Jutjats del Social.

Image icon
Assessorament Comptable
Assessoraria d'Empreses
Image icon
Assessorament Mercantil i Administració d'Emprreses
Assessoraria d'Empreses

Actuem en els àmbits de la comptabilitat analítica i financera.
El nostre servei va des de l’atenció de les consultes del propis comptables de l’empresa, tot passant per la supervisió de la comptabilitat gestionada directament per la pròpia empresa, fins a la gestió integral de la comptabilitat per aquelles empreses i professionals que desitgen externalitzar aquest procés.

Creem empreses, segons les necessitats dels nostres clients, escollint la millor forma jurídica i fiscal per a cada cas. Gestionem la creació de tot tipus de societats: limitades, anònimes, civils, comunitats de bens, UTES, etc., amb tots els paràmetres legals que això comporta i és la nostra prioritat assistir en tot moment els nostres clients.
Assessorem i gestionem associacions sense ànim de lucre, associacions de pares i mares d’alumnes, entitats d’acolliment de menors,etc. respectant la seva idiosincràsia i adaptant-nos a la seves necessitats.

Ajudem a establir els paràmetres de gestió, control i seguiment de l’activitat de l’empresa amb l’objectiu de facilitar-ne el seu bon govern per part dels seus administradors i/o propietaris.

Image icon
Assessorament, Gestions i Actuacions en Matèria Successòria
Assessoraria d'Empreses
Image icon
Plataforma Online per Autogestió Empresa
Serveis Empresa

Assessorem i gestionem totes les actuacions en matèria successòria, tant a nivell judicial, com a nivell notarial.

Elaborem les liquidacions corresponents, tenint en compte el lloc on es produeix la mort del causant, i apliquem les lleis corresponents a les Comunitats Autònomes que en tenen cedides les competències

Hem apostat per les noves tecnologies,amb la finalitat bàsica de oferir als nostres clients una plataforma online, que els permeti autogestionar la seva empresa, fins al límit que el propi client determini, amb el nostre suport logístic darrera, a un preu molt competitiu i sense desplaçaments innecessaris.
Amb aquesta opció, el client tria quin és el nivell d’autogestió que vol tenir de la seva empresa, la resta, la fem nosaltres. En la mesura que convingui, oferim al client un contacte directe i una atenció personalitzada, via intranet, on podrà consultar tots els impostos presentats, els balanços i els informes que necessiti, accessible les 24h del dia. El client hi podrà accedir, lliurament, amb una clau que nosaltres li proporcionarem, i que garanteix la seva confidencialitat i la de les seves dades personals.

Image icon
Assegurances
Serveis Empreses
Image icon
Prevenció de Riscos
Serveis Empreses

Planifiquem i oferim la millor assegurança possible per a les nostres empreses o particulars, elaborem estudis rigorosos de les seves necessitats reals.
Intentem buscar la millor assegurança tenint en compte la qualitat i el preu.
En cas d’algun sinistre, responem pels nostres clients amb eficàcia davant l’Asseguradora.

Cada any a l’Estat Espanyol es produeixen més de mig milió d’accidents greus i/o mortals. Aquests accidents constitueixen un cost molt elevat no solament per a l’accidentat sinó també per a l’empresa i tota la societat en general. És a partir d’aquí que sorgeix la prevenció de riscos laborals, no solament com a obligació (LLPRL31/95), sinó com a necessitat d’assegurar als treballadors una feina sense cap risc.

PEDROLA-VALL SL, ofereix l’assessorament necessari per cobrir la prevenció de riscos laborals, a través nostre i dels nostres col-laboradors, amb els coneixements i els mitjans adequats per complir la legalitat vigent.

Image icon
Drets sobre la Propietat Industrial
Serveis Empreses
Image icon
Protecció de Dades
Serveis Empreses

Gràcies a la propietat industrial s’obtenen uns drets exclusius sobre determinades creacions immaterials que es protegeixen com a veritables drets de propietat.

Els drets de propietat industrial permeten a qui els ostenta decidir qui pot usar-los i com pot usar-los.

Aquests drets s’atorguen mitjançant un procediment davant l’organisme competent (a Espanya l’Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la protecció que dispensen s’estén a tota Espanya.

Nosaltres els assessorem, elaborem i ges-tionem les peticions de marques, noms comercials (signes distintius), patents, etc, davant l’OEPM.

La legislació sobre Protecció de dades personals protegeix les persones del mal ús i/o abús que de les seves dades de caràcter personal puguin fer terceres persones, empreses o les AA.PP.
La mencionada legislació reconeix una sèrie de drets a les persones afectades com a garantia de la protecció de les seves dades personals.

Per altra banda, s’estableix un seguit d’obligacions que han de complir totes aquelles persones, empreses o AA.PP que tractin dades de caràcter personal. Posem al seu abast el nostre servei jurídic per adaptar les empreses a la legislació sobre Protecció de dades personals.